Marvipol Unique Apartments - UNIQUE TOWER  NOWA WIZJA MIASTA
około 7% zysku
w skali roku *
prognozowany wzrost wartości
nieruchomości w czasie
Profesjonalna
obsługa wynajmu

* z wyłączeniem pierwszych sześciu miesięcy dzierżawy i pobytu właścicielskiego. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

wizualizacja poglądowa

Unikalny kompleks

Unique Apartments to unikalna propozycja na rynku – część z apartamentami na wynajem będzie oddzielona od części mieszkalnej kompleksu Unique Tower. Właściciele lokali oraz wynajmujący będą korzystali z kompleksowej infrastruktury: recepcji, najwyższej klasy restauracji, strefy SPA i fitness oraz kompleksu konferencyjno-biznesowego. Designerskie wnętrza części wspólnych i 5-gwiazdkowe apartamenty to gwarancja komfortu i prestiżu najlepszej jakości.

5-gwiazdkowy
standard

Dostępne metraże
od 28 do 67 m2

Wykończenie
i wyposażenie pod klucz

TY ZARABIASZ
MY ZAJMUJEMY SIĘ RESZTĄ

Proponujemy model biznesowy polegający na oddaniu nam w dzierżawę zakupionego lokalu na okres 10 lat, w zamian za czynsz w wysokości około 7% rocznie*.  Dla wygody Klientów oferujemy pakiety, w których skład wchodzi: wykończone i wyposażone mieszkanie oraz kompleksowa obsługa dalszego najmu.

Kup wykończony
i wyposażony apartament
w top lokalizacji

Przekaż obowiązki
związane z wynajmem profesjonalnemu operatorowi

Otrzymuj zysk około 7% w skali roku przez 10 lat i ciesz się wzrostem wartości Twojej nieruchomości

Zyskujesz to co najcenniejsze: czas, a my zajmujemy się Twoją inwestycją 24h na dobę,
7 dni w tygodniu

Twoje
korzyści

Systematyczny zysk w postaci wypłacanego czynszu z dzierżawy oraz przewidywany wzrost wartości nieruchomości w czasie

Koszty utrzymania i dokonanych napraw przez cały okres umowy dzierżawy są po stronie operatora

Pobyt właścicielski

Bezobsługowy apartament zarządzany przez profesjonalnego operatora

Lokal mieszkalny z odrębną księgą wieczystą

Zakup lokalu ze statusem mieszkalnym – możliwość odliczenia 8% VAT-u dla przedsiębiorców i osób fizycznych

Przykładowa
kalkulacja

Powierzchnia użytkowa apartamentu

28,59 m2 41,77 m2 66,57 m2

Cena za 1 m2 

cena nie obejmuje wykończenia i wyposażenia apartamentu

17 248 PLN 16 149 PLN 16 740 PLN

Cena apartamentu

Cena obejmuje wykończenie i wyposażenie apartamentu

633 530 PLN 852 022 PLN 1 393 222 PLN

Szacunkowy roczny przychód 

możliwy do osiągnięcia przez Klienta*

35 850 PLN 47 609 PLN 75 803 PLN

Szacunkowa stopa zwrotu 

w ujęciu rocznym

(liczona od ceny netto apartamentu bez wykończenia i wyposażenia)

około 7% około 7% około 7%

Szacunkowe koszty Klienta w ujęciu rocznym**

1 062 PLN 1 518 PLN 2 438 PLN

Zysk brutto Klienta  w ujęciu rocznym

34 788 PLN 46 092 PLN 73 365 PLN

*Szacunkowy roczny przychód obliczony przy założeniu, że: - operator mógł korzystać z apartamentu, w tym zakłada się, że klient nie korzystał w danym roku z tzw. pobytów właścicielskich, - nie dotyczy to pierwszego roku dzierżawy, w którym przewiduje się 3-miesięczne „wakacje czynszowe” dla operatora rozłożone na 6 miesięcy (tj. w okresie sześciu pierwszych miesięcy należne będzie 50% czynszu od operatora).
** Uwzględnione koszty ponoszone przez klienta: Podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątkowe i roczną opłatę za użytkowanie wieczyste/ opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Wysokość podatku od nieruchomości, koszt ubezpieczenia oraz wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste/ opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność nie są zależne od dewelopera oraz operatora i mogą ulegać zmianie w trakcie umowy dzierżawy.
*** Kalkulacja przedstawiona w Tabeli nie uwzględnia podatku dochodowego, do którego poniesienia jest zobowiązany klient jako podatnik. Tabela nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i służy wyłącznie do pokazania przykładowej kalkulacji możliwego do osiągniecia zysku brutto. Kalkulacja została dokonana w oparciu o wartości obowiązujące na dzień 10.05.2019 r. i w każdym czasie może ulec zmianie. Kalkulacje potencjalnych korzyści i ryzyk związanych z inwestycją i dzierżawą są przedstawiane w biurze sprzedaży i omawiane indywidulanie z klientem przed zawarciem umowy.

ROYAL TULIP


Apartamenty

wizualizacja poglądowa
wizualizacja poglądowa
wizualizacja poglądowa

Warszawski
Manhattan

W ciągu najbliższych kilku lat na Woli będzie wybudowanych i łącznie powstanie około 1 mln m2 powierzchni biurowych i usługowych, które z czasem przełożą się na potencjalne 115 tys. miejsc pracy (JLL, Raport ,,Kierunek Wola”). Unique Apartments wraz ze swoją kompleksową infrastrukturą i bogatym zapleczem udogodnień to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie dla nowego biznesowego centrum stolicy.

25

restauracji

4

galerie handlowe

14

kina, teatry, muzea

33

biurowce

Planowane
budynki biurowe
i usługowe

WIDOK NA RONDO DASZYŃSKIEGO

 

 

Przedstawiona wizualizacja ma charakter poglądowy. Informacje na niej pokazane mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od operatora.

Poznaj szczegóły
oferty
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym ofert, przez telefon od Marvipol Development S.A. dotyczących spółek z Grupy Marvipol Development, których wykaz znajduje się na stronie pod adresem: https://www.marvipol.pl/o-nas/#listaspolek
Wyrażam zgodę na udostępnienie podanych danych przez Marvipol Development S.A. doradcom kredytowym współpracującym z Marvipol Development S.A., aby otrzymać ofertę kredytową dotyczącą nabycia nieruchomości

O FIRMIE

Za realizację inwestycji Unique Apartments odpowiada Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o. (podmiot z grupy kapitałowej Marvipol Development S.A. – jedna z wiodących, polskich firm deweloperskich).

Ponad 23 lata doświadczenia

374 tys. m2 oddanej powierzchni mieszkaniowej

36 zrealizowane projekty

Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych

Sprawdź rekomendowane inwestycje

Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o.

Warszawa ul. Prosta 32
+48 22 536 50 44

Adres inwestycji

Warszawa, Wola
ul. Grzybowska 51

Godziny otwarcia

PN-WT 9:00 – 18:00
ŚR 11:00 – 18:00
CZ-PT 9:00 – 18:00

Marvipol Development Unique Tower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000598818, kapitał zakładowy: 1 005 000,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 5272758104, REGON: 363636024

Administratorem Danych Osobowych jest Marvipol Development S.A. z siedzibą przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa („Spółka”). Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@marvipol.pl lub korespondencyjnie: ul. Sienna 72A lok. 214, 00-833 Warszawa z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), w celach: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert  Spółek z Grupy Marvipol Development w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do doradców kredytowych współpracujących ze Spółką, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, o którym mowa powyżej – za zgodą i we wskazanych celach. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania oferty w pożądanej formie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

phone

Szybki kontakt

Zamów
rozmowę
Wyślij
zapytanie